Betónové konštrukcie priemyselných podláh

INFO : odolnosť v obrusu STO71

Konštrukčnou časťou priemyselných podláh sú železobetónové konštrukcie, ktoré musia spĺňať všetky statické požiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku. Kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, či už kontinuálnych vsypových technológií, alebo náterov, stierok a liatych podláh. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexný servis služieb súvisiacich s realizáciou týchto konštrukcií a systémov.

Návrh skladby podlahy

Návrh skladby podlahy

Na základe presných údajov o charaktere priemyselnej prevádzky a zaťažení zabezpečíme návrh skladby podlahy s návrhom železobetónovej dosky (hrúbka, trieda betónu, druh výstuže) a s optimálnym druhom povrchovej úpravy. Ako výstuž železobetónovej konštrukcie podlahy môže slúžiť klasická oceľová sieť a stavebná oceľ, alebo progresívna rozptýlená oceľová výstuž

Realizácia konštrukcie podlahy

- kontinuálne uloženie betónovej zmesi s výstužou (z domiešavača, čerpadlom)
- zavibrovanie betónovej zmesi (plávajúcou vibračnou lištou, ponorným vibrátorom)
- kontrola nivelety povrchu rotačným laserom
- strojné hladenie povrchu rotačnými hladičkami
- realizácia dilatačných škár
- vyplnenie dilatačných škár

Realizácia konštrukcie podlahy

INFO : odolnosť v obrusu STO71

Zameranie podlahy pomocou rotačného lasera

Zameranie podlahy pomocou rotačného lasera

Diskovanie, zapracovanie tvrdiaceho vsypu do podlahy

Diskovanie, zapracovanie tvrdiaceho vsypu do podlahy

Hladenie, leštenie

Hladenie, leštenie

Dilatačné pílenie

Dilatačné pílenie