Ponuka služieb

Medzi základné ponúkané služby patrí :

 pokladanie nových monolitných betónových platní

pokladanie nových monolitných betónových platní
podkladné betóny

 podkladné betóny

 vibrovanie pomocou vibračnej lišty

vibrovanie pomocou vibračnej lišty

povrchová úprava betónu diskovaním a hladením  povrchová úprava betónu diskovaním a hladením

 povrchová úprava betónu
diskovaním a hladením

 dilatačné pílenie betónových plôch

dilatačné pílenie betónových plôch
vypĺňanie dilatačných špár silikónovou paskou

 vypĺňanie dilatačných špár silikónovou páskou

 zdrsnené betónové plochy
(tzv.metličkový betón)

metličkový betón

 

Podlaha

Podlaha

Podlaha

Podlaha

Podlaha

Podlaha

Podlaha

Podlaha

Podlaha